Värderingar

När vi grundade Krafthus ställde vi oss frågan: hur tar vi byggbranschen in i framtiden med ett rent samvete? Svaret är genom ansvar och hållbarhet, två värderingar som genomsyrar hela vår verksamhet.

Ansvar gentemot kund innebär att vi håller vad vi lovat, och att ta ett helhetsansvar i en byggprocess innebär en viktig roll med stora skyldigheter. För oss räcker det inte med att vår kund är nöjd med entreprenaden. Vägen dit, från idé till genomförande och slutligen en färdig produkt, är minst lika viktig. För oss är det viktigt med långvariga och hållbara relationer, eftersom vi vill vara en återkommande och trovärdig leverantör. Därför håller vi kunden i handen hela vägen från start till mål.  

Vi tar även vårt ansvar för en hållbar omvärld. Byggbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och vi vill inte vara ännu ett byggbolag som accelererar denna utveckling. Det finns många sätt som gör en byggnation mer hållbar; allt från val av isolering till materialval, transporter och hur man bygger. Vi pratar gärna med våra kunder om vilka fördelar som finns med olika val och tillvägagångssätt. Det är att ta ansvar tycker vi.

Kundansvar

Begreppet kundansvar rymmer många olika delar. För oss innebär kundansvar att vi är en pålitlig och ansvarstagande leverantör som ger kunden det som vi har kommit överens om. Det innefattar allt från själva byggnationen till att vi håller tidsplan och budget. För oss är detta en självklarhet. Men vi anser att vårt kundansvar sträcker sig längre än så. Vi har även ett ansvar för att den slutgiltiga hyresgästen har en bra arbetsplats så att de kan utföra sitt arbete på ett bra, säkert och effektivt sätt. Kundansvar innebär också att följa lagar och regler, att bygga enligt aktuella standarder och att ta hänsyn till arbetsmiljöregler. I ett ännu större perspektiv innebär det också att vi sätter press och ställer krav på våra underleverantörer.

Miljöpolicy

Världen står inför ett utmanande läge när det gäller vårt klimat och detta värnar vi starkt om. Krafthus vill bygga fastigheter som håller länge, och som kan vara i bruk i många år. Vi besitter stor erfarenhet av att producera och installera byggnader med hållbarhet i fokus. Att ett byggande är hållbart säkerställs bland annat med hjälp av olika certifieringar. Det finns både internationella standarder, som till exempel BREEAM, och svenska certifieringar som Miljöbyggnad Guld, Silver och Brons. För att en byggnad ska bli certifierad sker en granskning av tredje part utifrån kriterier som bland annat lagkrav och existerande rekommendationer, vilken typ av el som används, isolering, materialval och mycket mer.

Social hållbarhet

I vår organisation vill vi att alla ska känna att de kan och får bidra till företagets framgång och utveckling. Vi vill att det finns möjligheter att växa både ur ett läromässigt perspektiv och ur ett karriärperspektiv. Hos oss finns det plats för alla individer. På Krafthus jobbar vi självklart som ett team och tar hand om varandra. Allt detta är en del av en social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar också om att vi bygger lokaler som är funktionella och som fungerar för den verksamhet de är tänkta för. Vi bygger lokaler att trivas i helt enkelt, vare sig det handlar om en kontorsmiljö eller en lagerlokal, ett logistikcenter eller en industribyggnad.

För oss betyder social hållbarhet att vi tar ansvar för våra medarbetare, för de lokaler som vi bygger och att vi säkerställer att personalen hos våra underleverantörer har goda arbetsvillkor. Ur ett ännu större perspektiv hoppas vi att de byggnader som vi producerar kan bidra till en positiv utveckling och ekonomisk tillväxt som på sikt leder till bättre hälsa, bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle.

Innovation

Det måste till en enorm utveckling i byggbranschen för att vi ska kunna bygga så mycket som vi gör och så mycket som det planeras för. Då krävs det att man ständigt tittar på nya byggprocesser, nya byggsystem och nya typer av råvaror att jobba med. Därför jobbar vi kontinuerligt med att produkt- och processutveckla för att skapa ett effektivt och hållbart byggande vilket också medför att själva byggkostnaden går ner.

Vi vill vara pionjärer och ta med byggbranschen in i framtiden. Därför följer vi noga utveckling och forskning inom området för att ständigt ligga i framkant.