Tjänster

Nyproduktion

Nyproduktion av kommersiella lokaler är en stor och viktig del av vår verksamhet och något som vi har stor erfarenhet av. Under 2021 slutförde vi 30 nyproduktionsprojekt inom segmenten lager, industri, logistik och kontor över hela Sverige. Vi bygger individuellt anpassade byggnader utifrån dina behov och är med från start till mål. Det betyder bland annat att vi hjälper till med att ta fram handlingar och projektera samt kan komma med förslag på utseende, logistiken i själva fastigheten och ännu mer.

Projektutveckling

Vi förvandlar dina idéer till ett verkligt projekt. Om du som kund vet vad du vill göra men inte hur, kan du ta hjälp av vår expertis. Utifrån dina ekonomiska förutsättningar och utifrån din kunds behov samt marknadens utveckling och efterfrågan går vi igenom vilka möjligheter som finns när det gäller såväl storlek som placering och utförande. Efter projektuvecklingsfasen hjälper vi gärna till med byggnation och färdigställande av projektet.

Samarbeten

Ett samarbete betyder att vi kan gå in i ett projekt tillsammans med dig som kund, och bli en pålitlig partner med vår stora kunskap och mångåriga erfarenhet. Vi kan gå in med såväl kapital som andra typer av medel som hjälper till att driva projektet framåt. Ett exempel på upplägg är att du som kund köper marken och Krafthus står för byggkostnaden under byggtiden. Vi arbetar mycket med samarbetsupplägg, eftersom samarbete och långsiktiga relationer är en stor del av vår framgång.

Investeringsanalys

En byggnation är förenat med stora kostnader. Därför är det viktigt att fatta beslut utifrån ett väl utarbetat underlag och en gedigen investeringsanalys. Är du osäker på om just din idé är genomförbar? Eller har du redan fått en kalkyl från ditt byggbolag och vill ha en "second-opinion"? Vi kan hjälpa dig att gå igenom både kalkyl och idé och se till så att du har tänkt på alla parametrar. Kontrakterar du oss för ett helt projekt är investeringsanalysen en del av arbetet, men du kan även anlita oss enbart för själva analysen.

Miljöbyggnader

Många av våra kunder har en miljöpolicy som vi behöver förhålla oss till, och att bygga hållbara byggnader är något vi har stor erfarenhet av. Idag är det en stor efterfrågan på just hållbart byggande och det finns flera certifieringar som vi jobbar utifrån. I en miljöbyggnad tar man hänsyn till en rad faktorer som påverkar såväl den externa miljön som den interna. Allt från vilken typ av el som används till hur välisolerad byggnaden är och vad man har använt för material, men även transporter och leveranser.