Projekt

Krafthus är en helhetsleverantör inom kommersiella fastigheter med inriktning mot industri, lager, logistik och kontor. Vi bygger med flexibilitet i åtanke så att fastigheten lätt ska kunna ställas om när nya behov uppstår. Vi har väl upparbetade samarbeten med såväl leverantörer som kunder, och har erfarenhet från projekt över hela landet. Dessutom har vi många lokala kontakter oberoende av var vi befinner oss, allt för att alla projekt ska löpa på så smidigt som möjligt.

Under 2021 byggde vi ungefär 500 lokaler runt om i Sverige, från Ystad i söder till Boden i norr.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Projekt

Krafthus är en helhetsleverantör inom kommersiella fastigheter med inriktning mot industri, lager, logistik och kontor. Vi bygger med flexibilitet i åtanke så att fastigheten lätt ska kunna ställas om när nya behov uppstår. Vi har väl upparbetade samarbeten med såväl leverantörer som kunder, och har erfarenhet från projekt över hela landet. Dessutom har vi många lokala kontakter oberoende av var vi befinner oss, allt för att alla projekt ska löpa på så smidigt som möjligt.

Under 2021 byggde vi ungefär 500 lokaler runt om i Sverige, från Ystad i söder till Boden i norr.

Lager

En lagerlokal behöver vara funktionellt byggd med lätt åtkomst till de produkter som ska hanteras. Hur stor yta som behövs beror på hur mycket som ska lagerföras, vilka kvantiteter som säljs och hur snabb omsättning det är på produkterna. Andra delar som kan vara viktiga i en lagerbyggnad är infrastrukturen som behöver anpassas efter vilken verksamhet som ska bedrivas. Som brukare behöver man också tänka igenom hur verksamheten kan komma att utvecklas över tid och anpassa lagret därefter.

Industri

En industribyggnad innehåller oftast både kontor och någon form av tillverkning, och en industrihall omfattas nästan alltid av höga krav på byggnadens konstruktion. Det är viktigt att tänka igenom vilka funktioner och systemkrav som finns och om det finns speciella behov som måste tillgodoses. Finns det till exempel brand- och energikrav som måste följas?

Logistik

En logistikhall hanterar stora volymer och kräver därför en infrastruktur som underlättar ett bra flöde i och utanför byggnaden. Det är inte bara flödet inne i fastigheten som är viktig. Till ett logistikcenter ankommer och avgår ständigt transporter med varor som ska hämtas eller lämnas. Detta är också viktigt att tänka på vid utformningen. Logistikbranschen är under stark utveckling så effektivitet och skalbarhet är a och o.

Kontor

En kontorsfastighet behöver mer än någonsin byggas flexibelt så att den snabbt och enkelt ska kunna ställas om efter nya behov som uppstår. I en kontorsmiljö är trivseln viktig men det är också viktigt att utnyttja alla ytor på rätt sätt. Numera efterfrågas också moderna mötesrum med bra audio- och videoutrustning som klarar av alla digitala möten. Kontorets utformning är högaktuellt efter pandemin då distansarbete brett ut sig och kontoret fått en annan roll än tidigare.